Contact

Welkom

Bewoners van de Zuidplas hebben een werkgroep opgericht om de geluidoverlast in de woon – en leefomgeving van de gemeente aan de orde te stellen.

De werkgroep richt zich op het ‘Zinloos Lawaai’ omdat zij willen dat er maatregelen tegen moedwillige geluidsoverlast in de gemeente getroffen worden. 

Wij hopen dat u ons initiatief wil steunen:

  • Wij kunnen u dan informeren over de activiteiten die we organiseren om de geluidoverlast te beperken.
  • U kunt dan met ons meedenken en bijdragen aan de oplossing.
  • Wij kunnen de gemeente op deze manier aantonen dat het probleem zich niet alleen beperkt tot enkele incidenten, maar zich veel verder uitstrekt.

Graag ontvangen wij uw informatie omtrent uw geluidoverlast, hierdoor kunnen wij meer zicht krijgen op de omvang van de groep inwoners die overlast ervaart. Het uiteindelijke doel is om samen met anderen te werken aan de oplossing van de geluidoverlast.

Stuur ons hiervoor bericht aan info@zinlooslawaaizuidplas.nl met daarin Uw naam, locatie en reactie

Wilt u, als u al een melding van overlast bij de Gemeente heeft gedaan, deze met ons delen? Dit helpt ons om meer zicht te krijgen op de omvang en op de activiteiten van de Gemeente.

Stuur ons hiervoor bericht aan info@zinlooslawaaizuidplas.nl met daarin Datum en omschrijving van de melding en de eventuele reactie van de Gemeente

Correspondentieadres: info@zinlooslawaaizuidplas.nl

Webadres: www.zinlooslawaaizuidplas.nl