Geluidoverlast Hollandse IJssel

Omgevingslawaai & veiligheidssituatie Hollandsche IJssel

Beheer:

Het beheer van de Hollandsche IJssel, van Gouda tot aan Krimpen a/d IJssel, valt onder Rijkswaterstaat. Op het bijgesloten kaartje [1] staat aangegeven wat de regels zijn ten aanzien van vaargebruik voor de pleziervaart. De Hollandse IJssel is tot de Juliana sluis een rivier waar volgens de wet geen snelheid beperkingen zijn. M.a.w. >20KM/uur is toegestaan (Paars). Alleen een klein stuk dichtbij de Juliana sluis heeft de verplichting langzamer te moeten varen.

Paars ingetekend betekent geen snelheidsbeperking (>20KM/u). Wel is het zo dat ieder vaartuig dat harder vaart dan 20KM/uur tenminste een vaarbewijs 1 nodig heeft. Jetski’s en snelle motorboten vallen hieronder.

Veiligheid:

De gerichtheid van de politie te water is op het varen met een geldig vaarbewijs. Controle op snelheid en overlast vindt niet plaats.

De Hollandsche IJssel biedt een gevarieerd beeld aan watergebruik. Met het vergroten van de Juliana sluizen is het een belangrijke doorvoerader van de binnenscheepvaart geworden. Naast containerschepen van onder anderen de Heineken fabriek in Alphen a/d Rijn is er veel binnenvaart met zand – en grindschepen die laden en lossen bij Kortenoord. 

Zeker bij de nauwe passages bij Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel is er sprake van conflicterend watergebruik. In de Hollandsche IJssel wordt gezwommen, weliswaar minder dan vroeger vanwege de toenemende drukte, maar gezwommen wordt er nog steeds. Er zijn jongeren te zien die met surfplanken over het water peddelen. Motorboten die banden of drijfplanken op sleeptouw nemen. Bij Moordrecht en Nieuwerkerk zijn er veelgebruikte veerponten. Als openbruggen route is de Hollandsche IJssel een belangrijke verbinding voor zeilschepen en plezierjachten.

Zeker bij mooie zonnige dagen wat het meest in het oog springt zijn de jetskies en motorboten die met hoge snelheid en veel lawaai over het water varen. Zeker binnen de bebouwde kom geven deze watergebruikers veel overlast. Het wordt als spannend ervaren om rond de binnenschepen te cirkelen en rondjes te draaien bij de kades. Met de snelheden die gebruikt worden neemt de onveiligheid toe, geeft het risico’s voor andere watergebruikers en is de kans op ongelukken groot. Het ontmoedigt ook andere recreanten gebruik te maken van de rivier. Te veel herrie en onveilig.

Situaties:

Beelden van het watergebruik zeker op mooie zonnige dagen in het weekend geven een goede indruk van geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s op de Hollandsche IJssel.

Klachten:

Het helpt altijd als bij overlast een klacht ingediend wordt bij de verantwoordelijke instantie.

Rijkswaterstaat:

In het geval van een onveilige situatie op de rijksweg en vaarweg kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Bel 0800-8002

Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur

Digitaal kunt U een klacht indienen middels een contactformulier. U vindt dat onder de blauwe knop onderaan.

Als direct verantwoordelijke voor de gezondheid van haar inwoners kunt U ook een klacht indienen bij de Gemeente Zuidplas. U gebruikt hiervoor de rode knop hieronder.