Geluidsoverlast motorvoertuigen

Omgevingslawaai motorvoertuigen: Als werkgroep willen wij ons richten op het tegengaan van de geluidsoverlast door motorvoertuigen. Het betekent geen inperking tot motorfietsen alleen. Wel is het zo dat door de achterblijvende ontwikkeling ten opzichte van personenauto’s en vrachtverkeer het accent bij het bestrijden van de geluidsoverlast automatisch gericht is op motorfietsen. Daarnaast vinden wij dat er ook zeker aandacht moet zijn voor de geluidsoverlast door ander gemotoriseerd verkeer.

Voor motorfietsen behorend tot de zogenaamde L-categorie voertuigen is vanaf 2020 EURO 5 van toepassing. Dit geldt alleen voor nieuwe modellen voertuigen en betreft uitsluitend de verlaging van de emissiewaarden. Vanaf 2021 is EURO 5 van toepassing op alle nieuwe voertuigen. Pas voor 2024 is er met de voorgenomen invoering van de EURO 5a norm het streven om het maximaal toegestane uitlaatgeluid van nieuwe motorfietsen te reguleren. Daar staat tegenover dat voor personenauto’s en vrachtverkeer wij een progressieve ontwikkeling zien met inmiddels EURO 6 voor nieuwe voertuigen. Met een gemiddelde levensduur van een motorfiets van 20 jaar tegenover een personenauto van 10 jaar, duurt het zeker nog 10 tot 15 jaar voordat er een hoorbaar effect is van de verlaging van de geluidsnorm voor L-categorie voertuigen. Het is ook tegen deze achtergrond dat er in Duitsland een wet aangenomen is die er op aandringt om op Europees niveau de geluidsnormen voor motorfietsen urgent aan te passen. Ook in andere landen zoals Oostenrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië wordt om maatregelen gevraagd. Wij zijn van mening dat Nederland het Duitse initiatief om de EU geluidsnormen moet ondersteunen.

Wij gebruiken de term omgevingslawaai omdat met ingang van 1 januari 2022 de Omgevingswet van kracht wordt. Deze stelt strikte geluidsnormen voor de woon – en leefomgeving. De verwachting is dat de term omgevingslawaai een vergelijkbare rol gaat spelen in het publieke debat als momenteel het geval is voor de stikstofproblematiek en de CO2 belasting.

Deze keuze houdt ook perkingen in. Het betekent dat wij ons alleen richten op geluidsoverlast. Met verkeerstechnische maatregelen en andere ingrepen die de overlast van gemotoriseerd verkeer moeten inperken houden wij ons alleen bezig als het leidt tot de gewenste vermindering van de geluidsoverlast.

Geluidsnorm 70 dB(A): Als federatie willen wij ons sterk maken voor het invoeren van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Voor motorfietsen betekent dat dat de uitzonderingspositie in geluidsnormen opgeheven wordt en de progressieve ontwikkeling in vermindering van de geluidsoverlast gelijk opgaat met die voor het andere wegverkeer. Het houdt tevens in dat de opgelopen achterstand bij motorfietsen met terugwerkende kracht opgeheven moet worden en maatregelen nodig zijn om overlast door verouderde motorvoertuigen tegen te gaan.