melding zinloos lawaai

Melden Helpt!

Inwoners weten vaak niet goed waar en hoe zij klachten over overlast kunnen melden. Daarom geven we een kleine handleiding.  Melden van overlast kan gewoon bij de gemeente Zuidplas. Voor de gemeente is een melding van geluidsoverlast een Melding woon- en leefomgeving

De Gemeente is verplicht om deze melding te behandelen en doet dit over het algemeen zorgvuldig.

 Melden kan als volgt:

Voor de Gemeente is het belangrijk om deze meldingen te ontvangen, op deze manier weet zij beter wanneer en waar sprake is van geluidoverlast. Schroom dus niet om, indien van toepassing, enkele keren per dag een melding te maken. Melden draagt ook bij aan het op de agenda zetten en houden van de overlastproblemen.