Over ons

Bewoners van de Zuidplas hebben een werkgroep opgericht om de geluidoverlast in de woon – en leefomgeving van de gemeente aan de orde te stellen. Het betreft omgevingslawaai waarvoor per 1 januari 2022 een nieuwe wet van kracht wordt; de Omgevingswet. De werkgroep richt zich niet op lawaaioverlast in zijn algemeenheid maar op het ‘Zinloos Lawaai’ om aan te geven dat het gaat om maatregelen tegen moedwillige geluidsoverlast.

De werkgroep heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). De NEFOM is een landelijke federatie van geluidsgroepen die zich richt op het terugdringen van de geluidsoverlast door motorvoertuigen. Op landelijk niveau is dat de geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.

Een andere prioriteit van de werkgroep is de geluidsoverlast van de pleziervaart op de Hollandse IJssel en met name jetski’s en motorboten die met hoge snelheden en veel lawaai langs de bebouwde kom varen. Zeker bij nauwe rivier passages geeft dat ook veiligheidsrisico’s.

Indien U ook geluidoverlast ondervindt en/of een bijdrage wilt leveren aan de werkgroep, kunt u contact opnemen middels onze website.